Blogfolio

Vi har fått i oppgave å lage hver vår “blogfolio” eller nettside. Vi måtte lære oss en del koding, noe som virker slitsomt, lite logisk og tidkrevende i begynnelsen. Etterhvert når man forstår hvordan det hele henger sammen føler man seg ganske genial, og kan få veldig gode resultater.

For å se min blogfolio, gå inn på www.mortani.com

Her er noen screenshots:

Vi fikk også i oppgave å skrive en oppsummering av pensum til dette prosjektet. Legger den ved her

 

WEBDESIGN- et sammendrag av pensum

Peter Morville og Louis Rosenfeld har skrevet en bok om informasjons arkitektur på for WorldWideWeb. Der har de laget en liste obver fire elementer som definerer Informasjonsarkitektur.

1.Den strukturelle designen og området for deling av informasjon.

2. Kombinasjonen av organisering, labeling (merkevare), søk og navigasjonssystem I websider

3. Kunsten og kunnskapen om å forme informasjonsprodukter og opplevelser som støtter  eller styrker brukervennlighet.

4. Gjennomgående disiplin og et fellesskap some er fokusert på å bringe design og arkitekturprinsipper til det digitale landskap.

De mener at informasjon opptar plass, på same mate som bygninger opptar plass. En nettside er bedre å bruke når den er vel organisert, akkurat som et hjem der en arkitekt har planlagt et hjem etter hvordan vi lever. Dette bør man absolutt huske på når man utvikler en nettside.

Hva slags nettside?

Brenda Reeb skriver at web designeren har ansvar for hva slags type side man skal ha, layout og for å velge de visuelle elementene. De visuelle elementene er ikoner, knapper, bilder, tekst og farge.

 Man kan velge mellom forskjellige typer layout. “Flytende” eller fleksibelt layout, er der sidene endrer størrelse i forhold til vinduet på nettleseren. Du vil alltid se hele siden.

Statiske eller fikserte nettsider tilpasses ikke vinduet på nettleseren. Hvis vinduet er mindre, vil deler av siden ikke synes.

I boka “Design Talk” er nettsider delt opp i 5 forskjellige kategorier: Netthandel/transaksjonssider, søke-sider, informasjons-sider, underholdning og personlige/forum/nettsamfunns-sider. Brukere har forventninger om hvilke elementer som skal være på de forskjellige typene nettsider. For eksempel skal en underholdende nettside helst ha litt farger og være visuellt stimulerende.

Mens en informasjonsside vil helst ha en dempet fargepalett, kun nødvendige illustrasjoner eller bilder, og mest fokus på teksten.

Størrelser på innhold som bilder, tekstblokker og liknende har mye å si for hvordan brukeren opplever siden din.

Det viktigste programmeringsspråket for en designer er CSS (cascading style sheets). Det er dette programmeringsspråket vi har jobbet med under blogfolio-prosjektet vårt. CSS bestemmer det visuelle på nettsiden, farge, font, fontstørrelse, bakgrunnsbilde osv. HTML bestemmer de mer tekniske funksjonene på nettsiden, og innholdet.

Tekst og lesbarhet av tekst på nettsider er en viktig faktor. Man vil jo at brukerne skal oppfatte budskapet. Linjeavstand, font og font-størrelse er viktige elementer. Siden jeg har og kommer til å ha relativt lite tekst på min nettside, har jeg ikke tenkt så nøye på dette, men jeg har en lesbar enkel font på brødteksten.

Brukere leser i hovedsak på nettsider for å oppnå noe eller finne informasjon som hjelper dem med noe offline, og veldig sjeldent kun for å lese.

Brukervennlighet

Før man begynner å lage nettsiden bør man spørre seg selv to grunnleggende spørsmål.

Hva vil vi få ut av dette produktet?

Hva skal brukerne få ut av det?

Ved å besvare dissse to spørsmålene får man svar på hva vi vil oppnå for kunden og hvilke kriterier de har, og hvilke behov brukerne skal få oppfylt gjennom nettsiden.

Jo mer presise vi er på hva vi vil oppnå,og hva andre forventer fra oss, jo mer presisit kan vi justere valgene våre til å møte målene vi har satt.

Det er også viktig at den som lager nettsiden, opparbeider seg litt kunnskap om kunden eller produktet slik at alle parter har nogen lunde lik oppfatning av hva det er vi jobber mot. For å finne ut hva brukerene trenger, må man vite hvem de er.

Hvis f.eks man skal lage en nettside for et band uten å vite hva slags musikk de spiller, kan det bli veldig feil. Kanskje bandet spiller country, og designeren har utformet en black-metal linspirert side.

Det er viktig å tenke på målgruppe. Hvem skal se og bruke nettsiden? Er det folk som er mye på nett, eller lite? Hvilken ålgruppe ønsker vi å nå? For å kartlegge litt kan man gjøre bruker research (samle den data man trenger for å utvikle forståelse.). Dette kan gjøres ved intervjuer, fokusgrupper eller spørreundersøkelser.

Mens du jobber med utviklingen av siden kan det lønne seg å personifisere en eller to brukere med bilde, navn og alder, for å huske hvem som skal bruke siden og hvem du utvikler for.

Når man har et ferdig produkt kan man få testpersoner til å gå inn på nettsiden og forklare hvordan de opplevde den etterpå.

I blogfolio-prosjektet har jeg ikke en konkret målgruppe, men sannsynligheten er stor for at de fleste som ser den er mennesker som er interessert i illustrasjon og grafisk design. Eller brukere som leter etter en grafisk designer.

Brukervennlighet er selvfølgelig veldig vesentlig når man lager en nettside. Det tar en bruker 10 sekunder på å bestemme selg for om de vil se mer på siden din, eller lukke vinduet. Og en side med f.eks. dårlig navigasjon som ikke fungerer bra er utrolig irriterende.

Man kan kartlegge hva slags brukere du har på nettsiden din gjennom forskjellige netsider, og med enkel koding. (f.eks. GoogleAnalytics) Der kan man se hvor brukerne er fra, hvor mange forskjellige land de kommer fra, hvor I nettsiden de lukker vinduet, hvor lenge de har vært inne på siden din, og mye annen nyttig informasjon du kan bruke. På denne måten kan man til en viss grad avgjøre om nettsiden er vellykket eller ikke.

Strategi:

Å definere hva some er mest relevant er viktig, og gir en verdifull prosess som resulterer i et verdifullt resultat.

Prosessen er verdifull fordi den tvinger deg til å tenke på potensielle konflikter i produktet mens det fortsatt er hypotetisk. Da finner vi ut hva vi kan ta stilling til nå, og hva vi må vente med til senere.

Det er to grunner til at man bør ha en plan:

Så man vet hva man lager, og så man vet hva man ikke lager.

Hvis man kan klart sette ord på  akkurat hva man oppnå, vil alle vite hvilke mål de skal jobbe mot, og når det er oppnådd.

Uten klare retningslinjer vil det bli mye antagelser og rot i en gruppe. Man kan lett tro at noen tar seg av design, mens andre ordner den siden, også er det egenylig ingen som gjør det.

Siden vi jobber med blogfolioen alene, slipper vi å tenke på de andre, men en strukturplan er uansett veldig lurt å ha.

Skriv gjerne en liste over tekniske krav, og innhold. Men vær så spesifikk som mulig. Man bør skrive på en positive mate. Ikke skriv hva siden ikke skal gjøre, skriv heller hva den skal gjøre. Unngå subjektivt språk, alle skal forstå hva du mener.

En strukturplan kan også være lurt å sette opp før man begynner å utforme nettsiden.

Under er min strukturplan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s